Kontakt

GIMNASTIČKI CENTAR SESVETE j.d.o.o.

OIB:11354528985

Josip Tonković, mob. 095/399-2966

josip.tonkovic91@gmail.com

Andreja Dimitrijević, mob. 095/848-9822

dimitrijevicandreja@gmail.com